کفشور شبکه ای مربع

245,000تومان incl.VAT378,000تومان incl.VAT

  • قابل سفارش در ابعاد دلخواه
  • قیمت های فوق فقط قیمت کفشور میباشد (بدون محاسبه قیمت سیفون
  • دو نوع سیفون داریم برنجی و ABS
  • سیفون برنجی 100000 تومان
  • سیفون ABS ا 65000 تومان

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

۰۲۱-۸۸۸۰۵۵۱۴  |  ۰۲۱-۸۸۸۰۲۴۸۹
۰۲۱-۸۸۹۱۸۹۴۰  |   0993-367-6762 | 0992-738-4051

صاف